ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നബി(സ) യുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കും

ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നബി(സ) യുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കും


ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.താങ്കൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗം തുടങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ ഉയർന്ന പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും മൊബൈൽ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറാൻസാധിക്കുന്നതുമാണ്.
Previous Post Next Post

ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆