സമസ്ത; പൊതുപരീക്ഷാ റിസൾട്ട് | SAMASTHA KERALA ISLAM MATHA VIDYABHYASA BOARD PUBLIC EXAMINATION RESULT 2024

സമസ്ത; പൊതുപരീക്ഷാ റിസൾട്ട് | SAMASTHA KERALA ISLAM MATHA VIDYABHYASA BOARD PUBLIC EXAMINATION RESULT 2024

Individual Result 2024 എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ട് അറിയാം. Madrasawise എന്നതിൽ മദ്രസയിലെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ ഫലം അറിയാം


143 Comments

 1. Asik sulthan. K

  ReplyDelete
 2. HIDAYATHUL. Islam.PALAPPETTI [3366]

  ReplyDelete
 3. Ridha fathima

  ReplyDelete
 4. Muhammed adil

  ReplyDelete
 5. Mohammad Hassan

  ReplyDelete
 6. ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ. P

  ReplyDelete
 7. Mohammad ridwan

  ReplyDelete
 8. Replies
  1. മുഹമ്മദ്‌ ഷാഫി

   Delete
 9. Fathimma hidha

  ReplyDelete
 10. Fathimmahidha

  ReplyDelete
 11. Shaima sherin

  ReplyDelete
 12. Muhammed mishal.v

  ReplyDelete
 13. Abdul basith k

  ReplyDelete
 14. Muhammed Shihan.Kt

  ReplyDelete
 15. S. Mouuhammad shayan

  ReplyDelete
 16. v A
  Anjaan last facility Madrasa facility

  ReplyDelete
 17. Fathima safa m

  ReplyDelete
 18. 90517
  Fathima Ridha ER

  ReplyDelete
 19. Result ഇവിടെ വരും. എല്ലാവരും വിറ്റ് ചെയ്യുക. 12.30 pm

  ReplyDelete
 20. Fathima shiya

  ReplyDelete
 21. Mohammed rishan

  ReplyDelete
 22. W WW.samastha.info

  ReplyDelete
 23. samamasthalayam@gmail.com

  ReplyDelete
 24. Muhammed sajad pk

  ReplyDelete
 25. samamasthalayam@gmail.com

  ReplyDelete
 26. 686 ഇഹ് യാ ഉൻ ജസ് ലാം മദ്രസ തൊഴിയൂർ

  ReplyDelete
 27. Replies
  1. 4895-NOORUL ISLAM, POOLAMANGALAM(951)

   Delete
 28. Minha sherin

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post

 Advertisements