Jobs in Qatar (13-01-2021)

Jobs in Qatar (13-01-2021)

🇶🇦🇶🇦 JOB IN QATAR🇶🇦🇶🇦
_______________________________________
       🔊 POST DATE: 13/01/2021🔔
_______________________________________
               ഹൗസ് ഡ്രൈവർ
ഖത്തറിലേക്ക് ജിസിസി, ഖത്തർ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഡ്രൈവർമാരായി നിരവധി അവസരങ്ങൾ.
🟣 സൗദി ഒഴികെ വാലിഡിറ്റിയുള്ള ജിസിസി ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക്,
💰 *ശമ്പളം:* 1500 QR
🏡 താമസവും, 🍔 ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും.
🟣 ഖത്തർ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക്,
💰 *ശമ്പളം:* 1800 QR
🏡 താമസവും, 🍔 ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും.
താല്പര്യം ഉളളവർ നോക്കുന്ന ജോലി എഴുതി നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ, പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ മുൻ/പിൻ പേജ്, ഫോട്ടോ, വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്നിവ ഒറ്റ pdf file ആയി അയക്കുക.
📱 7559039942 WhatsApp
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ വിളിക്കുക.
📲 9544015839
📲 9747158399

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements