കേരള മിമി ഫിഷ് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ | ഹോം ഡെലിവറി, ആപ്പ്

കേരള മിമി ഫിഷ് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ | ഹോം ഡെലിവറി, ആപ്പ്

മലയാളികൾക്ക് മീനും മാംസവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ മത്സ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. ഇതുപോലുള്ള മാംസവും മത്സ്യവും എത്തിക്കാൻ ഇന്ന് ധാരാളം ആപ്പുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് ഡെലിവറി ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതും ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടിവരുന്നതും സാധാരണക്കാർക്ക് അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അസാധ്യമാക്കുന്നു.

ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

എന്നാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ, ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ കേരള സർക്കാർ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്പാണ് 'മിമി'. ഇതിലൂടെ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മീൻ ഓർഡർ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് മത്സ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കാനും കഴിയും. ആപ്പ് നിലവിൽ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിൽ ലഭ്യമാണെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താം.


തുടക്കത്തിൽ ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ മിമി ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കും. ഇതിനായി കൊല്ലത്ത് 12 കിയോസ്ക് റഫ്രിജറേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി.

മത്സ്യവും ഏകദേശം 20 മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ആപ്പിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സംഭരണത്തിലും പ്രോസസ്സിംഗിലും പാക്കിംഗിലും ഇത് ഉയർന്ന നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇതിനായി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിർവചിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മത്സ്യ വിതരണത്തിനായി ഒരു വാഹനം ഉപയോഗിക്കും. ഇതിലൂടെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഹോം ഡെലിവറിയിലൂടെ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. Google Play സ്റ്റോർ വഴി മിമി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മീൻ ഓൺലൈനായി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements