ഒറ്റ ക്ലിക്ക്; സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ച് അടിപൊളി പെരുന്നാൾ ആശംസാ ഡിസൈനുകൾ നിർമ്മിക്കാം!

ഒറ്റ ക്ലിക്ക്; സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ച് അടിപൊളി പെരുന്നാൾ ആശംസാ ഡിസൈനുകൾ നിർമ്മിക്കാം!

ഒറ്റ ക്ലിക്ക്; സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ച് അടിപൊളി പെരുന്നാൾ ആശംസാ ഡിസൈനുകൾ നിർമ്മിക്കാം!
താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോകൾ നോക്കൂ..
നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾപോസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് വെറും ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ മാത്രം! അതിനായി ഈ താഴെ ലിങ്കിൽ കാണുന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. (നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാത്രം ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക.പരസ്യ ശല്യമുണ്ട്)
ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിരവധി ഡിസൈനുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
Download App Android


കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം

3 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements