ഒറ്റ ക്ലിക്ക്; സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ച് അടിപൊളി പെരുന്നാൾ ആശംസാ ഡിസൈനുകൾ നിർമ്മിക്കാം!

ഒറ്റ ക്ലിക്ക്; സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ച് അടിപൊളി പെരുന്നാൾ ആശംസാ ഡിസൈനുകൾ നിർമ്മിക്കാം!


ഒറ്റ ക്ലിക്ക്; സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെച്ച് അടിപൊളി പെരുന്നാൾ ആശംസാ ഡിസൈനുകൾ നിർമ്മിക്കാം!
താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോകൾ നോക്കൂ..
ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് വെറും ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ മാത്രം! അതിനായി ഈ താഴെ ലിങ്കിൽ കാണുന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. (നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാത്രം ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക.പരസ്യ ശല്യമുണ്ട്)
ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിരവധി ഡിസൈനുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.


കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം
Previous Post Next Post

ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆