ഇന്ത്യൻ സ്റ്റിക്കർ ആപ്പ് Independence Day - 15 August Quotes, Status, Stickers

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റിക്കർ ആപ്പ് Independence Day - 15 August Quotes, Status, Stickers

ആഗസ്റ്റ്15 സ്വതന്ത്രദിന ആശംസകൾ

ഇന്ന് നമുക്ക് സോഷ്യൽമീഡിയ വഴി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റിക്കറുകൾ, സന്ദേശങ്ങൾ
 കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ദിവസം സന്തോഷിക്കാം
അതിനായി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള Download app എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്കർ ഫ്രീയായി ഡൗൺലോഡ്ചെയ്യാം 

പൂർവികരെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാം


Download link below

Stickers for Indian provides many patriotic stickers to have more fun.

Stickers for Indian app has the best patriotic, Indian Army, Republic day, independence day, Modi stickers with various well-organized categories.

Advantages

- Easy User interface.
- Simple and eye catching design.
- Most important is its lifetime FREE.
- No Internet connection required.

Read more: നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചു സ്വതന്ത്രദിന ആശംസ പോസ്റ്ററുകൾ നിർമിക്കാൻ ഇവിടെ CLICK HEREHow to use this app:
------------------------------------------------
=> Install and open app
=> Tap on '+' 
=> Confirm action, it should show success message
=> Open Whats App and go to a chat screen
=> Tap on the Emoji  button
=> You will see a new sticker icon at the bottom 
=> Tap on button, and you can now use this sticker pack.⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
DOWNLOAD INDIA APP 1👉 CLICK HERE
DOWNLOAD INDIA APP 2 👉 CLICK HERE
കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കല്ലേ


Disclaimers:
This app acts as third party app to add stickers packs to chat app. This is not related or associated with any other . App name and their respective logos are trademarks of of their respective owners. All copyrights reserved to their respective owners

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements