JOB IN OMAN - 12/12/2020

JOB IN OMAN - 12/12/2020

🇴🇲 JOB IN OMAN 🇴🇲
ഒമാനിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
🧑🏻‍💼 കോഫി ഷോപ് ലേബർ
💰 ശമ്പളം:120 OR
🏡  Room, Food free
♦️  Duty: 10-hrs
🧑🏻‍💼 ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ്-20
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, സ്കൂൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ, മാൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഫീസ് ക്ലീനിംഗ് ജോലികൾക്ക് യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
💰 ശമ്പളം: 130 OR
🏡 Room
🧑🏻‍💼 ബാർബർ-2
💰 ശമ്പളം: 200 OR
🏡 Room
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
🧑🏻‍💼 പൊറോട്ട മേക്കർ-2
💰 ശമ്പളം: 150/200 OR
🧑🏻‍💼 അറബി കുക്ക്-5
💰 ശമ്പളം: 150/200 OR
🧋 ജൂസ് മേക്കർ-5
💰 ശമ്പളം: 130 OR
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
      👨🏻‍🍳 CONTINENTAL COOK👨🏻‍🍳
മസ്കറ്റിലെ Kempinski
crowne plaza jw marriott എന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക്.
💸 ശമ്പളം:170 OR
🔖 താമസം ഭക്ഷണം ഫ്രീ
🎓 Hotel Management  Must
♦️ Age Limit: 22 to 35 years
♦️ Cv Selection
⚠️ അവസാന തീയതി: 13/12/20
താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
താല്പര്യം ഉളളവർ നോക്കുന്ന ജോലി എഴുതി നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ, പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ മുൻ/പിൻ പേജ്, ഫോട്ടോ, വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്നിവ ഒറ്റ pdf file ആയി മെയിൽ അയക്കുക.
📧 gulfjob413@gmail.com
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ വിളിക്കുക.
👉🏻 1:00-pm to 2:00-pm lunch break
📲 *9544015839
📲 *9747158399
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
        🔰 POST DATE: 12/12/2020🔰
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
 

Post a Comment

Previous Post Next Post