ഗാന്ധി ജയന്തി ക്വിസ് 2020

ഗാന്ധി ജയന്തി ക്വിസ് 2020

ഒക്ടോബര്‍ 2 ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളില്‍ നടത്താവുന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ LP , UP കുട്ടികള്‍ക്കായി മലയാളം , കന്നഡ മീഡിയകളില്‍ തയ്യാറാക്കി EduKsd ബ്ലോഗിലൂടെ പ്രസിദ്ധീ കരിച്ച ക്വിസ് ഇവിടെ  പങ്ക് വെക്കുന്നു.  കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മയ്യള എസ്. ജി.എല്‍ പി. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ ജലീല്‍.


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements