കേരളത്തിലെ കൊവിഡ്19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം ലൈവായി അറിയാം Covid-19

കേരളത്തിലെ കൊവിഡ്19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം ലൈവായി അറിയാം Covid-19ഇനി മുതൽ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് ബാധയുടെ കണക്ക് ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും കാണാം. Post a Comment

Previous Post Next Post

READ MUST: ഏത് ജോലിക്കും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് CV തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👉 DOWNLOAD CV MAKER APP