ഗ്യാസ് ബുക്കിങ്ങിൽ മാറ്റം വന്നത് അറിയാമോ?നവംബര്‍ 1 മുതൽ ഗ്യാസ് ബുക്കിങിന് മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിരിക്കുന്നു; അറിയാം വിവരങ്ങൾ

ഗ്യാസ് ബുക്കിങ്ങിൽ മാറ്റം വന്നത് അറിയാമോ?നവംബര്‍ 1 മുതൽ ഗ്യാസ് ബുക്കിങിന് മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിരിക്കുന്നു; അറിയാം വിവരങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നവംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിരിക്കുന്നു. പോളിസികള്‍ക്ക് കെ വൈസി, ഒടിപി, ജിഎസ്ടിക്ക് കോഡ് തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങളാണ് 1 മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്.
പോളിസികള്‍ക്ക് കെ വൈസി

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികള്‍ക്ക് കെ വൈസി നിര്‍ബന്ധമാണ്. എല്ലാ ആരോഗ്യ, ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികള്‍ക്കും കെ വൈസി നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് ഐആര്‍ഡിഎ വ്യക്തമാക്കുന്നു.ഗ്യാസിന് ഒടിപിനവംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉപഭോക്താവ് ഒടിപി കൈമാറണം. എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉപയോക്താവിന് ഒടിപി നമ്പര്‍ ലഭിക്കും. ഉപഭോക്താവിന്റെ അംഗീകൃത ഫോണിലേക്കാണ് ഒടിപി നല്‍കുന്നത്.
ജിഎസ്ടിക്ക് കോഡ്അഞ്ചുകോടിയില്‍ താഴെ വിറ്റുവരവുള്ള നികുതിദായകര്‍ ജിഎസ്ടി റിട്ടേണില്‍ നിര്‍ബന്ധമായി എച്ച്എസ്എന്‍ കോഡ് നല്‍കണം. നാലക്ക നമ്പറാണ് എച്ച്എസ്എന്‍ കോഡ്.


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements