ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം | NITC recruitment 2022 | Central govt job

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം | NITC recruitment 2022 | Central govt job

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് NITC കാമ്പസ് കാലിക്കറ്റ് ജൂനിയർ അസിസറ്റന്റ് തസ്തികയിലെ നോൺ ഫാക്കൽറ്റി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. NIT  ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച അവസരമാണ്. കേരളത്തിൽ പ്ലസ് ടു (+2) യോഗ്യതയുള്ള ജോലികൾക്കായി തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 21 ജൂലൈ 2022 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രായപരിധി, യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ, ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച്

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി കാലിക്കറ്റ് (NITC) കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 22 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി കാലിക്കറ്റ്, 2007 ജൂൺ 5-ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ച നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി ആക്‌ട് 2007 എന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു ആക്റ്റ് (2007 ലെ നിയമം 29) പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക സ്ഥാപനമാണ്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (ശിക്ഷ മന്ത്രാലയ) 2007 ഓഗസ്റ്റ് 9-ലെ വിജ്ഞാപനം SO1384(E) പ്രകാരം 2007 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. പ്രസ്തുത നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച്, ഈ സ്ഥാപനം ലാഭകരമല്ലാത്ത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

NITC – റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022; ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

 • ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ.ഐ.ടി.സി
 • വകുപ്പ് കേന്ദ്ര ഗവ.
 • അറിയിപ്പ് നമ്പർ NITC-13-1/2022-RO/P16
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്
 • ജോലി സ്ഥലം കാലിക്കറ്റ്
 • അപേക്ഷാ രീതി ഓൺലൈൻ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം നേരിട്ട്
 • അവസാന തീയതി 21.08.2022

NITC ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതി

 •  ലിങ്ക്സജീവമാക്കൽ തീയതി 21-07-2022
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 21-08-2022
 • എൻഐടിസിയിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 08-09-2022

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്
 • പ്രായപരിധി : 27 വയസ്സ്
 • ഒഴിവുകൾ  : 18(10 UR,2 SC,1 ST,4 OBC,1 EWS)
 • പേ ലെവൽ : ലെവൽ -03

 യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്
യോഗ്യത : കുറഞ്ഞത് 35 wpm ടൈപ്പിംഗ് വേഗതയും കമ്പ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗിലും സ്‌പ്രെഡ് ഷീറ്റിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ സെക്കൻഡറി (10+2).

 • മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിവുകൾ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫി കഴിവുകൾ എന്നിവയിൽ അഭിലഷണീയമായ പ്രാവീണ്യം

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് :  (ഫിനാൻസും അക്കൗണ്ടും) ടാലി, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിവുകളിൽ പ്രാവീണ്യം.

അപേക്ഷ ഫീസ്

 • എസ്‌സി/എസ്‌ടി/സ്‌ത്രീകൾ Rs. 100/- മാത്രം
 • മറ്റുള്ളവ- രൂപ. 200/-മാത്രം

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.nitc.ac.in എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം, നോൺ-ഫാക്കൽറ്റി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ എന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷിക്കണം. (ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു) മറ്റേതെങ്കിലും മോഡ് വഴി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചുരുക്കത്തിൽ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ വിജയകരമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു പിഡിഎഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപേക്ഷകർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് അയയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവരുടെ സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിച്ച് എല്ലാ പേജുകളുടെയും ചുവടെ ഒപ്പ് പതിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം. അപേക്ഷ അടങ്ങിയ കവറിൽ ‘______ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ’ (നോൺ ഫാക്കൽറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്) എന്ന് സൂപ്പർ-സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം:

രജിസ്ട്രാർ

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ്

എൻഐടി കാമ്പസ് പിഒ, കോഴിക്കോട്-673601, കേരളം

The envelope containing the application should be super-scribed as ‘APPLICATION FOR THE POST OF ______ ‘(non-faculty recruitment) and sent to:
The Registrar
National Institute of Technology Calicut
NIT Campus P.O., Kozhikode-673601, Kerala
So as to reach on or before the last date as mentioned in the notification against
the respective posts.
വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയോ അതിന് മുമ്പോ എത്തിച്ചേരണം

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

Notification Click here
Apply NowClick here
Official WebsiteClick here

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements