ബഹ്റിനിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നിയമനം

ബഹ്റിനിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നിയമനം


ബഹ്‌റിനിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സ്, ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ തസ്തികകളിലേക്കു താത്ക്കാലിക ഒഴിവുകളിൽ നോർക്ക റൂട്സ് വഴി നിയമനം.

1️⃣  നഴ്‌സ്
🎓 നഴ്സിങ്ങിൽ ബിരുദമോ/ഡിപ്ലോമയോ കൂടാതെ ഐസിയു/ സർജിക്കൽ വാർഡ്/ അത്യാഹിത വിഭാഗം തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ 🖱️ കുറയാതെയുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വനിതാ/പുരുഷ നഴ്സുമാർക്കാണ് അവസരം.
🖱️ നിലവിൽ സ്റ്റാഫ്  നേഴ്സ് തസ്തികയിൽ 15  ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 
💢 ശമ്പളം 350 ബഹ്റിൻ ദിനാർ (ഏകദേശം 69,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ).

----------

2️⃣  ലാബ്‌ടെക്‌നീഷ്യൻ
🎓 ബി.എസിസി എം.എൽ.ടി. കഴിഞ്ഞു  കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷം ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ ആയി പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള പുരുഷൻമാരെ ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
💢 ശമ്പളം 350 - 375 ബഹ്റിൻ ദിനാർ. 
💢 പ്രായ പരിധി: 40 വയസ്സിൽ താഴെ.

----------

🖱️ താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോർക്ക റൂട്സിന്റെ വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം

🗓️ അവസാന തീയതി : 10 12 2021

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements