ഇനി നിങ്ങൾ വാട്ട്സപ്പിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ/വീഡിയോ അയച്ചാൽ അവർ കണ്ട ഉടമെ അത് തനിയെ ഡിലീറ്റാവും!

ഇനി നിങ്ങൾ വാട്ട്സപ്പിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ/വീഡിയോ അയച്ചാൽ അവർ കണ്ട ഉടമെ അത് തനിയെ ഡിലീറ്റാവും!

വാട്ട്സപ്പിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്‌. വാട്ട്സപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബീറ്റാ വെർഷനിൽ ആണ് ഈ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 


'വ്യൂ വൺസ്' എന്നാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റിന്റെ പേര്. ഈ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ/വീഡിയോ അയച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഒപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ വാട്ട്സപ്പിൽ അതീവ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തടയാനാകുമെന്ന് അനുമാനിക്കാം.
ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെയുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുക.

WhatsApp from Facebook is a FREE messaging and video calling app. It’s used by over 2B people in more than 180 countries. It’s simple, reliable, and private, so you can easily keep in touch with your friends and family. WhatsApp works across mobile and desktop even on slow connections, with no subscription fees*.

**Private messaging across the world**

Your personal messages and calls to friends and family are end-to-end encrypted. No one outside of your chats, not even WhatsApp, can read or listen to them.

**Simple and secure connections, right away**

All you need is your phone number, no user names or logins. You can quickly view your contacts who are on WhatsApp and start messaging.

**High quality voice and video calls**

Make secure video and voice calls with up to 8 people for free*. Your calls work across mobile devices using your phone’s Internet service, even on slow connections.

**Group chats to keep you in contact**

Stay in touch with your friends and family. End-to-end encrypted group chats let you share messages, photos, videos and documents across mobile and desktop.

**Stay connected in real time**

Share your location with only those in your individual or group chat, and stop sharing at any time. Or record a voice message to connect quickly.

**Share daily moments through Status**

Status allows you to share text, photos, video and GIF updates that disappear after 24 hours. You can choose to share status posts with all your contacts or just selected ones.Post a Comment

Previous Post Next Post

 Advertisements