തപാൽ വകുപ്പിൽ കാർ ഡ്രൈവർ ആവാം -63,000 വരെ ശംബളം

തപാൽ വകുപ്പിൽ കാർ ഡ്രൈവർ ആവാം -63,000 വരെ ശംബളം

സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് 25 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം തമിഴ്‌നാട് തപാൽ സർക്കിൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്ത് വിട്ടു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണിത്. തമിഴ്‌നാട് പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 നുള്ള ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ മെയ് 5 ന് ആരംഭിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തിയതിക്ക് മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 

തസ്തികയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവൂ.

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ :-

 • Name Of Posts : Staff Car Driver (Ordinary Grade)
 • Job Type : Central Govt
 • Total Vacancy : 25
 • Job Location : All Over Tamilnadu

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :-
 • ഡ്രൈവർ - പത്താം ക്ലാസ് + ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് 
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ശമ്പളം :-
 • 19,900/-  - 63,200/- Per Month

അപേക്ഷ ഫീ :-
 • എസ്.സി/ എസ്.ടി / സ്ത്രീ =  ഫീ ഇല്ല.
 • മറ്റുള്ളവർക്ക്                = 100 രൂപ 

എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം :-

 •  സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം അപേക്ഷ അയക്കുക. മറ്റ് മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ അയക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
 • അപേക്ഷ ഫോമിന്റെ കോളം 6 പ്രകാരം , അപേക്ഷകർ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തിയ്യതിയിലെ പ്രായം എഴുതണം.
 • മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു കവറിൽ അപേക്ഷ അയക്കുകയും, അപേക്ഷകർ കവറിന് മുകളിൽ '' Application for the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Mail Motor Service, Chennai 600 006.'' എന്ന് പതിപ്പിക്കുക.
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി : 26-05-2021 , 5 PM


OFFICIAL NOTIFICATIONClick Here
OFFICIAL WEBSITEClick Here
JOIN OUR TELEGRAM GROUPClick Here

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements