പരിചയം ഇല്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിത്രമടക്കം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം,മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പറിലും അവരുടെ ഫോട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സേവ് ആകുന്നു

പരിചയം ഇല്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിത്രമടക്കം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം,മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പറിലും അവരുടെ ഫോട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സേവ് ആകുന്നു

ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കുമായി വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ അറിയാത്ത കോളറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഐ ഫോൺ സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും വളരെയധികം റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഈ അപേക്ഷ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം, ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
 നമുക്ക് പലപ്പോഴായി അജ്ഞാത ഫോൺ കോളുകൾ വരാറുണ്ട്‌. ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ചിലതിലെങ്കിലും നാം കബളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.അത്തരം കബളിപ്പിക്കലുലളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടുകൾക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോകൾ ചേർക്കനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പ് ഇത് ഇത്. ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ‌.ആൻഡ്രോയിഡ് & ഐഫോണിൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 4.5 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ആപ്പിന് മികച്ച റിവ്യൂകൾ ആണ് ഉള്ളത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements