സ്പൈസ് പൊടി നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചാലൊ? ദിവസം 1500 വരെ നേടാം!

സ്പൈസ് പൊടി നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചാലൊ? ദിവസം 1500 വരെ നേടാം!


നാം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈസി യുഗത്തിൽ ആണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പെട്ടെന്നാകണം! അരക്കലില്ല അലക്കലില്ല...പൊടികൾ മതി,മിഷനുകൾ മതി! അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ചിന്തകളും ആ വഴിക്ക് നീങ്ങിയാലൊ?

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പൊടി നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തോടെ മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും; ഗാർഹിക സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ബിസിനസ്സ് പോലും ലാഭകരമാണ്. വളരെ ചെറിയ മുതൽമുടക്ക് ആരംഭിച്ച്, പ്രതിമാസം 30,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്ന ഒരു സംരംഭമാണിത്.


മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപൊടി, ജീരകം എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ; ഓരോ ഇന്ത്യൻ വീടിന്റെയും ഗ്ലോസറി പട്ടികയിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; 2016-17 ൽ 6 ദശലക്ഷം ടൺ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു; പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി പൊടി എന്നിവയാണ് കയറ്റുമതി സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പൊടി നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ഭക്ഷ്യ വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ്, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിന് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് നിരവധി രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ആവശ്യമാണ്.

 ഭക്ഷ്യ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചില നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്ഥാപന രജിസ്ട്രേഷൻ:
ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ:
ബിസിനസ് ലൈസൻസ്, വ്യവസായ അനുമതി
ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI): ലൈസൻസ്
മുളക്, മഞ്ഞൾ, ഗ്രാമ്പൂ, മല്ലി, ജീരകം എന്നിവ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് പുറമേ, പാക്കേജിംഗ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പൊടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും വേണം. പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയലും പ്രിന്റ് മെറ്റീരിയലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും; ഉപഭോക്താവിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ കഴിയും.
NB: ഈ ബിസിനസിൽ ലാഭത്തിന്റെയോ നഷ്ടത്തിന്റെയോ ഒരു ഉറപ്പും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. ഓരോ ബിസിനസ്സിന്റെയും ലാഭവും നഷ്ടവും സ്ഥാനം, മത്സരം, പ്രാദേശിക വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഗവേഷണം നടത്തണം

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements