The best Tesbih app that helps Muslims in their lives

The best Tesbih app that helps Muslims in their lives
                Join Whatsapp


പ്രിയരേ 
ഈ ലോകത്ത് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നാം അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ്
എന്നാൽ പരലോകവും നമുക്ക് വിജയിക്കണം
അതിന് നമ്മുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിച്ചോ എന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല

എന്നാൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നുറപ്പു പറയാൻ കഴിയുന്ന അമലാണ് സ്വലാത്ത് 

ഒഴിവു സമയങ്ങൾ അതിന് നാം ഉപയോഗിക്കണം
ഈ ഡിജിറ്റൽ കാലത്ത് തസ്ബീഹ് മാല പലരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ തസ്ബീഹ് മാലയുണ്ട് 

The best Tesbih app that helps Muslims in their lives.
🔴തസ്ബീഹ് കൗണ്ടർ ആപ്പ് താഴെയുള്ള Download app എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്👇👇👇


You can save your tesbihat with smart dhikr application which is designed as real tasbeeh counter that looks like a ring. You can use the mobile dhikr application for the names of ALLAH (c.c), Salat-ı Tefriciye and for Salaah Tesbihat. Tasbeeh application will record your all dhikrs.

Even you close Digital Tasbeeh Counter, the number of the dhikr will not erased. When you restart the aplication, the dhikr number will appear on the screen. You should press the button to pulse the number.

You can save your dhikrs as the number of dhikrs, date and the name of the dhikrs to press the save button. You don 't have to check the screen, because digital tasbeeh counter app will give you vibration warning. Digital Tasbeeh Counter has three buttons basically: counter button, saving button and pulse button.

You can adjust the vibration or colours from the buttons top on the screen. In addition to save the battary, you can use the application on night mode. Digital Tasbeeh Counter is free and you won't see any advertisement during dhikr.

Specifications

✔ Even you close the aplication, you never loose the numbers of the dhikrs untill you press the pulse button.

✔ You can customize Digital Tasbeeh Counter with themes.

✔ The application will save the energy by the help of night mode option.

✔ You can dhikr with out check the screen by the help of vibration (you can close the vibration).
Thasbeeh counter app link below👇👇

ആപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പോസ്റ്റ് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണേ
നിങ്ങൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർ ചെല്ലുന്ന സ്വാലത്തിന്റെ കൂലി നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമല്ലോ....

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements