അങ്കണവാടി ഹെൽപ്പർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

അങ്കണവാടി ഹെൽപ്പർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Welcome to another job vacancy updateby technomobo.com

Are you interested in Kerala job vacancies? We are at your help. Today we are sharing a few of the vacancies in Kerala. Kindly read completely to know more about the openings in detail.

To apply for an opening, there is a 'Apply Now' button at the bottom of respective articles or use the email address provided to send your CV. Even the links over the job vacancies are clickable. Obviously, this is a golden opportunity for you.

This website brings you frequent updates regarding vacancies in public and private sectors in India as well as Abroad. In order to get daily updates please visit our site. You can also be the member in our whatsapp and  telegram update groups.

Dont hesitate to share this with your friends and family.
താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ അതാത് പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒഴിവുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് വന്നാൽ ഉടൻ നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കുക വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാക്കുക.


കോഴിക്കോട് ഒഴിവുകൾ

ഹെൽപ്പർ സ്ഥിരം തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കോഴിക്കോട് അർബൻ 2 ഐസിഡിഎസ് പ്രോജക്ടിലെ 140 അങ്കണവാടികളിലെ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന 8 മുതൽ 29 വരെയും 31, 59 വാർഡുകളിലേയും സ്ഥിര താമസക്കാരായ വനിതകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.യോഗ്യത എസ്.എസ്.എൽ.സി തോറ്റവർ. പ്രായപരിധി 18 നും 46 നും ഇടയിൽ. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി നവംബർ 30 വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി. ഫോൺ നമ്പർ 04952373566

 വയനാട് ഒഴിവുകൾ

വയനാട് മാനന്തവാടി അഡീഷണൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രൊജക്ട് പരിധിയിലെ വെള്ളമുണ്ട, എടവക, തൊണ്ടർനാട്, പഞ്ചായത്തുകളിലെ അങ്കണവാടികളിൽ അങ്കണവാടി വർക്കർ/ഹെൽപ്പർ തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.2022 ജനുവരി 1 ന് 18 നും 46 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുമായ സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അങ്കണവാടി വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ എസ്.എസ്.എൽ.സി പാസ്സായി രിക്കണം. എസ്.എസ്.എൽ.സി പാസ്സായവർ അങ്കണവാടി ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല. എന്നാൽ എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പട്ടികജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായ പരിധിയിലും യോഗ്യതയിലും നിയമാനുസൃതമായ ഇളവ് ലഭിക്കും. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിയിലുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നവംബർ 25 നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷാ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുമായോ ഐസിഡിഎസ് മാനന്തവാടി അഡീഷണൽ പീച്ചംകോട് ഓഫീസുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ നമ്പർ 04935240754,9744470562

കാസർകോട് ഒഴിവുകൾ

കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ കാറഡുക്ക, ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രൊജക്ടിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ദേലംപാടി, ബെള്ളൂര്‍, കുമ്പഡാജെ, കാറഡുക്ക എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ അങ്കണവാടികളില്‍ ഒഴിവുള്ള അങ്കണവാടിവര്‍ക്കാര്‍/ ഹെല്‍പ്പര്‍ തസ്തികകളില്‍ സ്ഥിരനിയമനം നടത്തുന്നതിന് അര്‍ഹരായ വനിതകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകര്‍ അതാത് പഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസമുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രായപരിധി 18-46. വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സിയോ തത്തുല്യ യോഗ്യതയോ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഹെല്‍പ്പര്‍ തസ്തികയില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പാസ്സാകാത്തവരും എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്നവരുമായിരിക്കണം. അപേക്ഷയുടെ മാതൃക കാറഡുക്ക ഐ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും ലഭിക്കും. അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി നവംബര്‍ 22. ഫോണ്‍ 04994 261159.

എറണാകുളം ഒഴിവുകൾ

അങ്കമാലി ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് പരിധിയിലുള്ള മൂക്കന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതുമായ ഹെൽപ്പർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർ മൂക്കന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരും സേവന തൽപ്പരത ഉള്ളവരും മതിയായ ശാരീരിക ശേഷിയുള്ളവരും 2022 ജനുവരി ഒന്നിന് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളവരും 46 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തവരുമായ വനിതകൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവിന് അർഹത. ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 10-ാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സാകുവാൻ പാടില്ലാത്തതും എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും അറിയുന്നവരും ആയിരിക്കണം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ 2022 നവംബർ 15-ന് വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ അങ്കമാലി ഐ.സി.ഡി.എസ്. പ്രോജക്ട് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷയുടെ മാതൃക അങ്കമാലി ഐ.സി.ഡി.എസ്. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്, മൂക്കന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും
Warning: Proceed with care and with own responsibility. technomobo.com is just an advertiser and not a recruitment agency.

If any agents are approaching for processing fee, we are not responsible.


For daily job vacancy updates our whatsapp and telegram groups are free to join.

Thank You.

Post a Comment

Previous Post Next Post

 Advertisements