ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണോ…? ബസ്സുകാരിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും പരാതിപ്പെടാം… ഉടനെ നടപടിയെടുക്കും…

ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണോ…? ബസ്സുകാരിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും പരാതിപ്പെടാം… ഉടനെ നടപടിയെടുക്കും…

 രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. കോവിഡ് ദുരിതകാലത്തിനു ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറന്നതോടെ ഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർഥികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ബസ്സുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ബഹു ഭൂരിപക്ഷം ബസ്സുടമകളും ജീവനക്കാരും വിദ്യാർഥി കൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും നിയമാനുസൃത സൗജന്യങ്ങളും കൃത്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ബസ്സ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികൾക്ക് വളരെ മോശം അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ബസ്സിൽ കയറ്റാതിരിക്കുക, ബസ്സ് പുറപ്പെടും വരെ പുറത്ത് നിർത്തുക, ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിൽ പോലും ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, ടിക്കറ്റ് കൺസഷൻ നൽകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവ വിദ്യാർഥികളോട് ചെയ്യുന്ന വിവേചനം തന്നെയാണ്. 

ഇത്തരം വിവേചനം കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളോട് അപമര്യാദയായും വിവേചനപരമായും പെരുമാറിയാല്‍ ജീവനക്കാരുടെ ലൈസന്‍സും ബസിന്റെ പെര്‍മിറ്റും റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നത്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തുടർച്ചയായി പരിശോധനകൾ നടത്തി വരികയാണ്. അതോടൊപ്പം വിദ്യാർഥികൾക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ബസ്സുകളിലുണ്ടായാൽ 

1. തിരുവനന്തപുരം – 9188961001

http://wa.me/919188961001

2. കൊല്ലം – 9188961002

http://wa.me/919188961002

3. പത്തനംതിട്ട- 9188961003

http://wa.me/919188961003

4. ആലപ്പുഴ – 9188961004

http://wa.me/919188961004

5. കോട്ടയം- 9188961005

http://wa.me/919188961005

6. ഇടുക്കി- 9188961006

http://wa.me/919188961006

7. എറണാകുളം- 9188961007

http://wa.me/919188961007

8. തൃശ്ശൂർ – 9188961008

http://wa.me/919188961008

9. പാലക്കാട്- 9188961009

http://wa.me/919188961009

10. മലപ്പുറം – 9188961010

http://wa.me/919188961010

11. കോഴിക്കോട് – 9188961011

http://wa.me/919188961011

12. വയനാട്- 9188961012

http://wa.me/919188961012

13. കണ്ണൂർ – 9188961013

http://wa.me/919188961013

14. കാസർഗോഡ് – 9188961014

http://wa.me/919188961014

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements