ഇപ്പോൾ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഈ വാക്കൻസികൾ (05-07-2021 update)

ഇപ്പോൾ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഈ വാക്കൻസികൾ (05-07-2021 update)

1.*ദുബായ് ദേരയിലോട്ട്,* എണ്ണക്കടി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരുഉസ്താദിനെ വേണം 
0091 9061233343 whatusupp 
0503814629
*01-07-2021*

2.🇦🇪🇦🇪 *റെസ്റ്റോറന്റ്*🇦🇪🇦🇪
ദുബായിലേക്ക് വെയിറ്റർമാരെ ആവശ്യം ഉണ്ട്.
🔹good salry
🔹room +fud
🔹visa
താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപെടുക
*UAE ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം അവസരം*
📱📱📱📱📱
Whatsap only
wa.me/056 795 2919


3.*പൊറോട്ട ദോശ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു കുക്കിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട്*🇦🇪🇦🇪ദുബായ് റെസ്റ്റോറന്റ് 
*UAE ഉള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപെടുക*
📱📱📱📱
http://wa.me/+971527878163

4.We are looking for an electrician with Experience in the MEP field or general maintenace. UAE experience will be an added advantage. Please send your resume to yoosaf@lighttoweruae.com Mob No: +971556422981

5.*Vacancy Alert*

Reputed furniture company in Ajman is looking for carpenters (5 nos)

Candidate should be available in UAE either on visit visa or cancelled visa.

All salary & benefits as per industry standards.

Call: 0555775228

6.*AC Technician* - *URGENT*

*_Attractive Salary_*
*_Free Accommodation_*
*_Free Transportation_*
*_and other Benefits_*

• _Candidates must be Indian Male_
• _Maintain and Repair AC indoor and Outdoor systems_
• _Copper piping and Brazing_
• _Complaint troubleshooting_
• _AC installation_
• _All basic installation works_
• _Should be flexible to work_
• _Min 2 years Gulf experience required_

Candidate must be available in UAE for interview
Send CV to:
 aliedinc@emirates.net.ae
WhatsApp: +971529303675

7.newly started cafeteria needs an experienced juice maker and shawarma maker.

contact : 050 2150646,                                 
                  055 2640305.       

Location: Dera,Naif.           

(Attractive salary and accommodation are available)

8.Ⓜ️Job Update

Sharjah UAE

🗓️02 July 2021
🕛01:30 AM

☄️ഷാർജയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറെന്റിലേക്ക്:-

ഡെലിവറിക്കും കിച്ചൻ ഹെല്പിങ്ങും അറിയുന്ന ഒരാളെ ആവിശ്യമുണ്ട് 

❇️യുഎയിൽ ഉള്ളവർ മാത്രം Contact ചെയ്യുക. 


📱If anyone interested please contact WhatsApp/Call :- +971586502091

9.Ⓜ️Job Update

Sharjah UAE

🗓️03 July 2021
🕛11:04 PM

☄️ഷാർജയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറെന്റിലേക്ക്:-

ഡെലിവറിക്ക്  ഒരാളെ ആവിശ്യമുണ്ട് 

❇️യുഎയിൽ ഉള്ളവർ മാത്രം Contact ചെയ്യുക. 


📱If anyone interested please contact WhatsApp/Call :- +971586502091

10.Need A/c tecnition,  electrition  Pakistani,  north india
Please call 0554883241

11.𝗖𝗔𝗙𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗖𝗬❗🚨🚨🚨🚨                                                              N.                                              Cafeteria യില്‍  2,പേര്‍ക്ക്  vacancy ഉണ്ട്             ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കുക നല്ല സാലറി കൊടുക്കും.             Experience :ആവശ്യമില്ല          food room എല്ലാം free UAE യില്‍ ഇപ്പോൾ visit visayil ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം....     അത് പോലെ 𝘽𝙐𝙍𝙂𝙀𝙍,𝙎𝘼𝙉𝘿𝙒𝙄𝘾𝙃,𝙅𝙐𝙄𝘾𝙀 𝙈𝘼𝙆𝙀,എന്നിവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്ല salary.              .    𝙲𝙾𝙽𝚃𝙰𝙲𝚃,𝚆𝙰,   :𝟬𝟱𝟲𝟮𝟬𝟱𝟮𝟵𝟯𝟵

12.UAE 
Position: Hospitality Jobs 2x 
Date posted: 2021-07-03 
Industry: hospitality 
Employment type: Full Time 
Experience: 2 to 5 year 
Qualification: Diploma/Degree 
Salary: AED 3000 to 6000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: BM Hotels & Resorts 
Description: 
Hospitality Jobs 2x 
Greetings from BM Hotels & Resorts 
We are looking for the following positions urgently 
Front Desk Agent 
Reservation Agent 
Relevant experience and skill required 
airene.joy@binmajid.com

13.UAE 
Vacancy - IT Sales Executives 
Date posted: 2021-07-02 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 2 to 4 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 4000 to 7000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
We are looking for IT Sales Executives to work with a well reputed brand in UAE. 
Requirements: 
Excellent communications skills 
Previous experience selling software’s B2B is a MUST 
Driving License is a must 
Salary will be based on the experience after the interview 
cv@eventismarketing.com

14.UAE  🇦🇪
Company - Dubai Glass Industry 
Industry -  Designing and manufacturing Glass and Aluminium
Vacancies - 
Sales Executive
Facade designer
Experience - Glass & Aluminium designing Construction, building Material Industry experience is Must.
Please Contact :  HR@dubai-glass.com
Att: Mohammed
Should be immediate joiner
 Salary as per experience and skills
 Att: Mohammed

15.UAE 
Vacancy - Call Center Team Leader 
Experience - Minimum 5 years experience in managing a team of agents. This is for a medical facility based 
Location Al Ain. 
Kindly send me your CV at stabal@reachgroup.ae and put in the email subject Application for CC TeamLeader-Al Ain.

16.UAE 
Position: Treasury Analyst 
Date posted: 2021-07-04 
Industry: healthcare 
Employment type: Full Time 
Experience: 5 plus year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Company: NMC Healthcare 
Description: 
We are hiring Treasury Analyst to join our team in Abu Dhabi. 
Experience in MS Excel business modeling, cash flow liquidity, forecasting, financial modeling and variance analysis 
Experience in financial modeling and variance analyses, 
Experience in Financial reporting and variance treasury/finance Improvement initiatives, 
Preparing weekly /biweekly/ monthly cash flow reports for the senior management and lenders 
Coordinate, verify and consolidate data provided by finance team and other department, 
Assist in performance improvement and automation project, of existing treasury practices 
Preparing adhoc analysis, as requested by senior management 
Bachelor degree in Finance or equivalent 
5 year plus related experience with significant time spent in healthcare would be advantageous 
careers@nmc.ae

17.UAE 
Vacancy -  System Administrator 
Date posted: 2021-07-03 
Industry: Information Technology 
Employment type: Full Time 
Experience: 5 plus year 
Qualification: Bachelor’s Degree is required 
Salary: AED 3000 to 5000 
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Company: Solo Systems for Information Technology L.L.C 
Description: 
Solo Systems is looking for a System Administrator based in Abu Dhabi – UAE for an immediate join to maintain, upgrade and manage our software, hardware and networks. 
Resourcefulness is a necessary skill in this role. You should be able to diagnose and resolve problems quickly. You should also have the patience to communicate with a variety of interdisciplinary teams and users. 
Your goal will be to ensure that our technology infrastructure runs smoothly and efficiently. 
Responsibilities: 
Install and configure software and hardware 
Manage network servers and technology tools 
Set up accounts and workstations 
Monitor performance and maintain systems according to requirements 
Troubleshoot issues and outages 
Ensure security through access controls, backups and firewalls 
Upgrade systems with new releases and models 
Develop expertise to train staff on new technologies 
Build an internal wiki with technical documentation, manuals and IT policies 
Requirements: 
At least 5+ years’ experience in IT & IS field with MySQL/MS SQL Database background 
Experience in Web Systems Applications and server management 
Experience in MS environment. 
Experience on Mobility Applications and Web services. 
Experience on Systems Integration and API 
Well experienced in Information Systems 
Proficiency in SQL Database 
Experience in Server Management 
Proficiency in Cloud Based Platforms (AZURE environment) 
Knowledge on Content and correspondents Management Systems 
Able to build Documentations, process flows and user training guidelines regarding supported business applications is a must. 
recruit@solosystems.ae

18.UAE 
Vacancy - ELECTRICAL ENGINEER & PLUMBING & HVAC ENGINEERS 
1. Must have experience working in MEP company or Division 
2. Must be in the UAE 
3. Available to join immediately 
4. Engineering Degree (attested) 
Please send your CVs to careers@fibrexholding.com

19.Logistics / Supply Chain Coordinator - UAE 
 
Actively looking for Logistics / Supply Chain Coordinator for ESAG Building Materials Division. 
 
Those interested may forward their resumes to: bhavna@algurg.ae

20.UAE 
Position: Administrative Representative 
Date posted: 2021-07-04 
Industry: Other 
Employment type: Full Time 
Experience: 3 to 5 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 4000 to 7000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Hiring Administrative Representative / Front Desk 
Description is as below: 
Assist clients with Business License application; processing and queries. 
Assist clients with Employment Visa application; processing and queries. 
Update client report for new business licenses to be shared weekly with Director. 
Maintain and update client records. 
sanitha.dsouza@idcmps.ae

21.UAE 
Vacancy -  Business Development Executive 
Date posted: 2021-07-04 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 1 to 3 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 4400 to 5000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Hiring Business Development Executive B2C. Inviting candidates currently based in Dubai. If you are looking for an exciting opportunity in the growing world of EdTech, apply here 
Desired Candidate Profile 
1- 3 years of experience in Service industry Sales/Tele Sales/Telecom industry Sales//Education industry Sales etc. 
Excellent communication, presentation skill 
Visa + Air tickets Yearly+Annual Increments 
Email-careers@moreideas.ae

22.UAE 
Vacancy -  Teaching 
Date posted: 2021-07-04 
Industry: Education 
Employment type: Full Time 
Experience: 2 to 5 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 4000 to 7000 
Location: Ajman, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Teaching Jobs 2x 
The First Academy, an accredited American curriculum school based in the Emirate of Ajman, UAE, is seeking the following: 
1. ICT Teacher 
2. Science Teacher – Elementary 
The ideal candidates will have a bachelor’s degree in the subject and at least one year teaching experience. 
principal@firstacademy.org

23.UAE 🇦🇪
Vacancy - Civil Structural Draughtsmen for short term design project (1-2 months), with the following skill set:
 
 5+ years AutoCAD experience designing residential & commercial buildings in the UAE
 UAE Residency Visa a must
 Able to work on their own visa or provide an NOC from their existing visa provider preferable
  Immediately available and in Dubai
 
 Those interested should send your CV to careers@ecinternational.com with ‘Structural Draughtsman’ in the ‘Subject’ line.
24.UAE 
Position: HR consultant 
Date posted: 2021-07-04 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 3 to 5 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
We need an Arabic Speaking HR consultant in Dubai 
Responsibility 
Handle end to end recruitment activities such as job posting and candidate sourcing for the different positions. 
In-depth knowledge of effective and innovative search tools and techniques 
Manage recruitment vendors and optimize recruitment process and tools to enhance efficiency 
Make interview arrangements by liaising with the candidates and ensuring hiring manager’s calendar is available 
Escalation of job applicants for further progress and follow through with the entire hiring process to ensure smooth onboarding process 
Keep track of the new staff’s progress during probation period and provide assistance wherever necessary 
Support in any other general HR-related work and/or projects. 
Collate relevant information and compile it into reports for the department 
Monitor data and KPIs of the department in order to send regular reports on updates and progress 
Attend routine meetings and take minutes, ensuring smooth operations during the meeting 
Handle daily reports related to the employees’ health status declaration and keep track of the global epidemic situation 
mitchell.zhang@tanint.com

25.Urgently Need 3 sales man in Hyper market
Uae candidates only 
Contact number :+971589386412

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements