ടോയ്സ് ഷോപ്പ്യു.എ.ഇയിൽ നല്ലരീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ടോയ്സ് കടയിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ടോയ്സ് ഷോപ്പ്യു.എ.ഇയിൽ നല്ലരീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ടോയ്സ് കടയിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

🇦🇪🇦🇪 JOB IN U-A-E 🇦🇪🇦🇪 Toys Shop

💠 ശമ്പളം: 1800 AED 
▪️ താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും
⏰ ഡ്യൂട്ടി ടൈം 10 മണിക്കൂർ 
▪️ പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്
▪️ യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക.
📞 Office time:- 9:30 am to 5:30 pm
📱73 06 81 49 84
📱75 92 06 82 53
📱79 09 12 98 16
☎️04936 293560
താല്പര്യം ഉള്ളവർ ബിയോഡേറ്റ, പാസ്പോർട്ട്‌ കോപ്പി, പാസ്പോർട്ട്‌ സൈസ് ഫോട്ടോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പി എന്നിവ ഉടനെ താഴെ👇🏻 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ട്സ്ആപ് നമ്പറിൽ അയച്ചു തരിക.
📱73 06 81 49 84 WhatsApp Nmbr
_______________________________________
       🔊 POST DATE: 26/04/2021 🔔
_______________________________________
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജോലി വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements