ഒമാനിലെ അൽ സുലൈമി കമ്പനിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ഒമാനിലെ അൽ സുലൈമി കമ്പനിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ഒമാനിലെ മസ്ക്കറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന AL SULAIMI എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

🔴 Electrical technician-6

🪙 Salary: 130 OMR

🔴 A/C Technician-6

🪙 Salary: 130 OMR

🔴 RO PLANT-6

🪙 Salary: 130 OMR

🔴 OPRETOR-6

🪙 Salary: 130 OMR

🔴 STP OPRETOR-6

🪙 Salary: 130 OMR

🔴 PLUMBER-6

🪙 Salary: 130 OMR

🔴 WALL PAINTER-6

🪙 Salary: 90 OMR

☑️ Food& Accommodation provide.

☑️ Age Limit: 24 years

☑️ ECNR paasport accepted

📌 Duty: 10 hr+ over Tim

📌 Friday leave

____________________________________

പ്രമുഖ Hypermarket &

Supermarket ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്,

👨🏻‍💼 സെയിൽസ് മാൻ

📌 അത്യാവശ്യം അറബി, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആയിരിക്കണം.

🪙 ശമ്പളം: 160/180 OMR

⭕ താമസം 

♦️ 2 Year Electrical Experience

♦️ Cv Selection After Interview

♦️ Ecnr Passport Only

♦️ Age Limit: 22 to 38 year's.

____________________________________

താല്പര്യം ഉളളവർ നോക്കുന്ന ജോലി എഴുതി നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ, പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ മുൻ/പിൻ പേജ്, ഫോട്ടോ, വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്നിവ ഒറ്റ pdf file ആയി അയക്കുക.
📱 WhatsApp ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക.
📲 9544015839
📲 9747158399
📞 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ വിളിക്കുക.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജോലി വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements