അൻസാർ ഷോപ്പിങ്ങ് മാളിൽ യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും അനേകം അവസരങ്ങൾ

അൻസാർ ഷോപ്പിങ്ങ് മാളിൽ യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും അനേകം അവസരങ്ങൾ

അൻസാർ ഷോപ്പിങ്ങ് മാളിൽ യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും അനേകം അവസരങ്ങൾ.

QATAR,UAE, BAHRAIN,OMAN - എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്.

ഇൻ്റർവ്യൂ മാർച്ച് - 3 ന് കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിലും.

03/03/2021 - 09:00 am to  03:00 pm, Wednesday

GCC - യിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ്സ് ഗ്രൂപ്പായ അൻസാർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാളുകളിലേക്ക് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്._

500 - ൽ പരം അവസരങ്ങൾ.

_*Short Listing Progress, Only Shortlisted candidates can attend final interview.*_

*▪️SHOWROOM SUPERVISOR*
_Salary - 3000 QR, Minimum 5 years Indian experience + 2 years GCC Experience in shipping mall or hypermarket_

*▪️SHELF STACKER (Shelf Boys)*
*▪️HELPERS*
*▪️CLEANERS*
_Age 20 - 29, Salary - 1300 QR, 9 Hours Duty._

*▪️SALES LADIES* 
*▪️CASHIER - F*
*▪️RECEPTIONIST - F*
_Minimum 2 years experience, English fluency must, Age 20 - 30, 9 Hour's Duty, Salary - 1300 QR._

*▪️EXECUTIVE CHEF* - 4000 QR
*▪️CHEF DE PARTIE* - 2500 QR
*▪️SOUS CHEF* - 2500 QR
*▪️PASTRY CHEF* - 2500 QR
*▪️BARISTA* - 1550 QR

*▪️TAILORS*
*▪️CUTTING MASTER*
*▪️SECURITY GUARDS (M/F)*

*▪️FURNITURE FITTER*
*▪️PHOTOGRAPHER*
*▪️A/C TECH*
*WATCH TECHNICIAN*
*▪️COOK*
*▪️FISH CUTTERS*
*▪️BUTCHERS*
_Minimum 2 years experience in similar filed, Age 22 - 35, 9 Hours Duty._

_*ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻ്റ് ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ നേരിൽ വരിക. ഷോർർട്ട് ലിസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം കൊച്ചിയിലോ കോഴിക്കോടോ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻ്റ് ചെയ്യുക.*_


*📍 ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിങ്ങിന് / ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എത്തിച്ചേരേണ്ട വിലാസം.*

*G R E E N  J O B S*®
3rd Floor, Aysha Complex, Calicut Road, Bypass Traffic Junction
*P E R I N T H A L M A N N A*
Malappuram Dt;
☎️ 04933 222227

*കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക.*

_വിദേശ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാൻ ഈ നമ്പറുകളിൽ മാത്രം വിളിക്കുക. മറ്റു നമ്പറുകളിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല._

*രാവിലെ 10 നും വൈകിട്ട് 4 നും ഇടയിൽ മാത്രം വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നേരിൽ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.*

_*📱9645 700 111*_
_*📱9072 900 222*_
_*📱9645 900 333*_
_*📱7593 900 444*_
_*📱7034 900 555*_

_*✉️greenjobsos@gmail.com*_

_ഇ - മെയിൽ അയക്കുന്നവർ സബ്ജക്റ്റിൽ *AG 2 - C&C* - എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വയസ്സും തൊഴിൽ കാറ്റഗറിയും ജില്ലയും എഴുതുക._


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements