ദുബൈയിലെക്ക് സെക്യുരിറ്റി ജോലികൾക്ക് യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്

ദുബൈയിലെക്ക് സെക്യുരിറ്റി ജോലികൾക്ക് യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്


 💰 ശമ്പളം:2262
⭕ താമസം
📌 പ്രായ പരിധി: 21/35 വയസ് വരെ.
📌 ഉയരം: 5'8 feet
🟣 10 പാസ് ആയിരിക്കണം.
🔰 ഇൻ്റർവ്യൂ: 25/01/21 മലപ്പുറം

താല്പര്യം ഉളളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്ട്സ്ആപ് മെസേജ് അയക്കുക.
📲 9544015835
_______________________________________
       🔊 POST DATE: 23/01/2021 🔔

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements