Whatsapp Beta version

Whatsapp Beta versionവാട്ട്സപ്പ് ബീറ്റാ വെർഷൻ ഡൗലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ 'Download WhatsApp beta' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി വാട്ട്സപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം


Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements