Whatsapp Beta version

Whatsapp Beta versionവാട്ട്സപ്പ് ബീറ്റാ വെർഷൻ ഡൗലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ 'Download WhatsApp beta' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി വാട്ട്സപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം


Previous Post Next Post

ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆