പ്രവാസികൾക്കിതാ ഒരു തകർപ്പൻ ആപ്പ് |Best App for Gulf People | technomobo

പ്രവാസികൾക്കിതാ ഒരു തകർപ്പൻ ആപ്പ് |Best App for Gulf People | technomoboഈ ആപ്പ് യുഎഇ, സൗദി, ഖത്തർ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച തൊഴിലുകൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു 10000 ലത്തിലത്തികം ജോലികൾ ഈ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.


ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ നിർമിതി.അത്കൊണ്ട് തന്നെ പല ജോികളിലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും. 


ആപ്പിൻ്റെ മേന്മകൾ :-


1- യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് (യുഎഇ), സൗദി അറേബ്യ (കെഎസ്‌എ), ഖത്തർ, ഒമാൻ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജോലികൾ കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു.


2- എല്ലാ വിധ വ്യവസായ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള തൊഴിൽ ലിസ്റ്റിംഗുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.


3- ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളെയും തൊഴിലുടമ സന്ദേശങ്ങളെയും പെട്ടെന്ന് notification നൽകുന്നു.


    Join WhatsApp


ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഫീചെയ്സ് :-1 - Search Jobs:-


- Search by job title and location.

- Filter job searches by role, industry and seniority.

- Shortlist favorite job vacancies to apply later.

- Share jobs via email or social networks.


2 - Create your profile:-


- Register/Login with Facebook or Email .

- Provide your career preferences.

- Update employment details anytime, anywhere.


3 - Get recommended jobs:-


- Personalized job recommendations based on your profile and preferences.

- View jobs related to the one you like.

- Receive timely job alerts about the latest hot job vacancies.


4 - Easy job applications:-

- Apply for jobs in seconds.

- Track the status of your job applications .

- View detailed insights on every active job application.


5 - Employer activities:-


- View how many employers/recruiters showed interest in you.

- Communicate with employers/recruiters who have indeed shortlisted you to hire.

 

ഈ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ:-- Free Resume/CV builder.

- Free CV review by an expert.

- Professional CV writing service.

- Salary calculator.

- Online courses.

- Latest job market trends


ശ്രദ്ധിക്കുക ! ഈ ആപ്പിൽ വരുന്ന ജോലികൾക്കു ഒരുനിലക്കുമുള്ള പണമിടപാട് നടത്താൻ പാടില്ല , നടത്തിയാൽ നാം ഉത്തരവാദിയല്ല.


Download App

 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements