അബുദാബിയിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറാവാം

അബുദാബിയിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറാവാം

അബുദാബിയിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം


 Taxi Drivers - Abudhabi

INTERVIEW @ KOCHI
🗓️  Monday 10/01/2022
⌚ 9.30 am

📌 BASIC SALARY 800 DHS & ATTRACTIVE COMMISSION

( Trip ഓടുന്നതനുസരിച്ചുള്ള കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുമാനം )

📌 AGE = 21 - 40

📌 ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട്‌, ഒറിജിനൽ ലൈസൻസ്, ബയോഡാറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫോട്ടോ നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്...

📌 വരുന്നവർ ഡ്രസ്സ്‌ കോഡ്:
FORMAL DRESS (എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റൈൽ )ആയിരിക്കണം

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 
📱 9539790111
      8606401800

Email 📧 :
Soumyaajobs@gmail.com

🏢 Location Office Address 👇

Soumya Travel Bureau
Door No. a7-67/426 1st floor Mather Square, B Block,
Opp: Ernakulam North, Kochi 18
License No. B- 0872/HYD/PER/1000+ 5/8719/2011

🌎 Google Map Location 👇


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements