ദുബായ് പാർക്സ് & റിസോർട്സിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ Dubai park job

 ദുബായ് പാർക്സ് & റിസോർട്സിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ Dubai park job

Dubar Parks and Resorts Jobs Recruitment 2020-2021

🔹 യോഗ്യത അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം.

• ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം
• എല്ലാ രാജ്യക്കാര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം


നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ Check Now ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇


• Company/Organization: Dubai Parks & Resorts
• Job Location: Dubai, U.A.E
• Nationality: Any
• Qualification: Bachelor Degree/Diploma/High School
• Salary: Not Disclosed
• Experience: Minimum 1 to 2 Years

*ജോലി ഒഴിവുകൾ* 👇
Lifeguard Dubai, U.A.E. 
Supervisor – Lifeguard Dubai, U.A.E. 
Senior Supervisor – Rides Maintenance Dubai, U.A.E.
Technician I – Audio Visual Dubai, U.A.E. 
Room Supervisor – LEGOLAND® Hotel Dubai, U.A.E. 
Accountant – Hotel Experience Dubai, U.A.E.
Front Office Supervisor – LEGOLAND® Hotel Dubai, 
Technician – MEP – LEGOLAND® Hotel Dubai, U.A.E. 
Director – Sales & Marketing – LEGOLAND® Dubai Dubai, U.A.E. 
Assistant Manager – MEP – LEGOLAND® Hotel Dubai, U.A.E.
Maintenance Technician Level 2 – Rides & Attractions Dubai, U.A.E.
Bell Attendant cum Driver – LEGOLAND® Hotel Dubai, U.A.E. 
Front Office Assistant – LEGOLAND® Hotel Dubai, U.A.E. 
Maintenance Technician Level 1 – Rides & Attractions Dubai, U.A.E. 
Entertainment Technician Level 1 (AV Lighting & Sound) Dubai, U.A.E. 
Supervisor Technical Entertainment (AV Lighting & Sound) Dubai, U.A.E. 
Pool Attendant – LEGOLAND® Hotel Dubai, U.A.E. 
Learning & Development Executive Dubai, U.A.E. 

_കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക._

പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യൂ..നല്ല ജോലി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കൂ.            

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements