Vacancies in Jamia Markaz

Vacancies in Jamia Markaz

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ ജാമിഅ മർക്കസിൽ  2 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെയുള്ള ഇമേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി 15/09/2021 ആണ്.
താല്പര്യമുള്ളവർ hro@markazonline.com എന്ന ഈമെയിലിലേക്ക് സിവി അയക്കുക.
Contact: +916235998820

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements