ലുലു ഗൾഫ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ഒഴിവുകൾ

ലുലു ഗൾഫ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ഒഴിവുകൾ

ലുലുവിന്റെ ഗൾഫിലുള്ള  ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലേക്ക്  നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ 
നാട്ടിൽ നിന്നും ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യൂസഫലി ഫാൻസ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ആണ് ജോബ് വാക്കൻസി വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വാക്കൻസി വിവരങ്ങളും ബയോഡാറ്റ അയക്കേണ്ട ഇമെയിൽ ഐഡിയുക് താഴെയുള്ള ഇമേജിൽ ലഭ്യമാണ്.
കമ്പനി നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്.

Previous Post Next Post

 ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆