മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക: 90% വരെ വിലക്കുറവിൽ മരുന്നുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും!

മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക: 90% വരെ വിലക്കുറവിൽ മരുന്നുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും!

കോവിഡ് വ്യാപനം ആരോഗ്യമേഖലയെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചു.  അത് മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടവും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, സാധാരണക്കാർക്ക് അവശ്യ മരുന്നുകൾ വളരെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മിതമായ നിരക്കിൽ മരുന്ന് നൽകുന്ന ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയെക്കു
റിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു.
ഇന്നത്തെ മിക്ക വീടുകളിലും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖം ഇല്ലാത്തവർ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വീട്ടിലും മരുന്ന് ഒരു അവശ്യവസ്തുവാകുന്നത്. കുറിപ്പടി സാധാരണയായി ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവർ അതിന് വലിയ വില ഈടാക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മരുന്ന് സ്റ്റോറിൽ അതേ കുറിപ്പടി കൈവശം വച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് 90%വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മരുന്നുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ഔഷധി യോജന.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജൻ usഷധി യോജനയുടെ കീഴിലുള്ള ജൻ ഔഷധി സ്റ്റോറുകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ല. പരസ്യ ബോർഡുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവ ജനപ്രിയമല്ല. എന്നാൽ ദിവസേനയുള്ള മരുന്ന് മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ജൻ ഔഷധി സുഖം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് മരുന്നുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ വിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജനൗഷധി സ്റ്റോറുകൾ ഉണ്ടോ എന്നും അവിടെ ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾ എന്താണെന്നും അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ജൻ ഔഷധിസുഖം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അവശ്യ മരുന്നുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിലവിൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആപ്പ് നൽകിയ മാപ്പ് സ്റ്റോറിൽ എത്തുന്നതിന് വളരെ സഹായകരമാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ജൻ ഔഷധി മെഡിസിൻ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായും വളരെ സഹായകരമാകും. നിരവധി സാധാരണക്കാർക്ക് ജൻ usഷധി സ്റ്റോറുകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements