സൗദി പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടെ ഇഖാമ കാലാവധിയും റീ എൻട്രി കാലാവധിയും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം മൊബൈലിലൂടെ പരിശോധിക്കാം

സൗദി പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടെ ഇഖാമ കാലാവധിയും റീ എൻട്രി കാലാവധിയും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം മൊബൈലിലൂടെ പരിശോധിക്കാം

സൗദി പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടെ ഇഖാമ കാലാവധിയും റീ എൻട്രി കാലാവധിയും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം മൊബൈലിലൂടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇഖാമ കാലാവധി പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വിസ വാലിഡിറ്റി അഥവാ റീ എൻട്രി കാലാവധി പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ അബ്ഷിർ ആപ്പ് വഴിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതാണ്.

പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ..

വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രവാസികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ Pravasi Info വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക.  ഇതൊരു ഹെല്പ് ഡെസ്ക്ക് അല്ല, മറിച്ചു ഒരു അറിയിപ്പ് മാധ്യമം മാത്രമാണ്. ചേരാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുക.

https://chat.whatsapp.com/KicjvcHEv1G6BXqRSSOUjz

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements