ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്

ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്

ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്

വനിതകൾക്കും അവസരം

🛵 🏍️ 🛵 🏍️ 🛵

ലോക്‌ ഡൗൺ സമയത്തും ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവസരം.

100 - ൽ പരം അവസരങ്ങൾ.

_ഓൺലൈൻ / ടെലഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രം. സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രാപ്പാസ്ക മ്പനി നൽകും.

ഇരു ചക്രവാഹന ലൈസൻസും ആൻഡ്രോയിട് ഫോണും ഉള്ള 20 - തിനും 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

നല്ല ശമ്പളവും ഇൻസെൻ്റീവും ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും കമ്പനി നൽകും

കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമായി ആമസോൺ / ഫ്ലിപ്പ് കാർട്ട് എന്നിവയിലും അവസരം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ നമ്പറിൽ മാത്രം വിളിക്കുക.👇വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പേര്, വയസ്സ്, സ്ഥലം, ജില്ല എന്നിവ ഈ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക. 👇

🥏9645 700 111

(ഓഫീസ് അവധി ആയതിനാൽ മറ്റു നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കരുത്.)

ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് വേക്കൻസി കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമായി എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. താൽപര്യമുള്ളവർ വിവരങ്ങൾ വാട്സ് ആപ്പ് ചെയ്യുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements