ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്


കട്ടപ്പനയിൽ ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
(Amazon/flipkart like online purchasing products) 
Part time and full time job available
salary
Part time: rs 16 per parcel delivery
fulltime: 10500 + allowances 

Need own two wheeler, license and pan Card.

Post a Comment

Previous Post Next Post

READ MUST: ഏത് ജോലിക്കും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് CV തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👉 DOWNLOAD CV MAKER APP