ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്


കട്ടപ്പനയിൽ ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
(Amazon/flipkart like online purchasing products) 
Part time and full time job available
salary
Part time: rs 16 per parcel delivery
fulltime: 10500 + allowances 

Need own two wheeler, license and pan Card.
Previous Post Next Post

ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆