അബുദാബി, യുഎഇ പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ബോയ്സിന് സുവർണാവസരം

അബുദാബി, യുഎഇ പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ബോയ്സിന് സുവർണാവസരം

FRESHERS CAN APPLY

LARGE NUMBER OF VECANCY

അബുദാബി, യുഎഇ  പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക്  ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ബോയ്സിന് സുവർണാവസരം

INTERVIEW ON SUNDAY 12 APRIL 2021(10AM)

🇰🇼 ARMY BASE PROJECT (ABUDHABI,UAE)🇰🇼

✳️ HOUSE KEEPING CLEANERS (ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് & ക്ലീനിങ്)

👉•  പത്താംക്ലാസ് പാസായവർ  മാത്രം(MINIMUM SSLC PASS

👉 AGE 22 TO 40

👉 SALARY AED.1000 + FREE FOOD & ACCOMMODATION + TRANSPORTATION
 
👉 TATTOOS NOT ALLOWED

INTRESTED AND EXPERIENCED CANDIDATES FORWARD YOUR CV(BIODATA)& PASSPORT COPY TO MAIL BEFORE 11 APRIL 2021 MAIL ID OR WHATSAPP👇

📩 malabarjobsolution@gmail.com

+91 7902 646447

POSTED DATE .08/04/2021(THURSDAY)

JOIN OUR WHATSAPP NETWORK BY SAVING OUR NUMBER AND GIVING A'HI'MESSAGE IN +91 7902 646447 FOR MOR JOB UPDATES

Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements