നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്

നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്
ആവശ്യമായ രേഖകൾ


◼️ ടിക്കറ്റ് കോപ്പി📃


◼️കൊറോണ ടെസ്റ്റ് -ve റിസൾട്ട് (RT-PCR TEST)🧾


◼️ ഓൺലൈൻ വഴി സമർപിച്ച എയർ സുവിദ കോപ്പി.📧


◼️ ഡൗൺലോഡ് ആരോഗ്യ സേതു മൊബൈൽ ആപ്പ്📱


◼️ നാട്ടിലെ എയർപോർട്ടിൽ വീണ്ടും കൊറോണ ടെസ്റ്റ് (കേരളത്തിൽ സൗജന്യം മറ്റിടങ്ങളിൽ തുക 1500₹ രൂപയോളം)💸


എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ബാധകമാണ്. നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധം തന്നെ.🛑


Air Suwidha Link:

http://newdelhiairport.inKerala Jagratha Portal:

https://covid19jagratha.kerala.nic.in/home/pravasiEntry


Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements