പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് കേരളത്തിൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആകാം - Kerala Post Office GDS Recruitment 2021 - Apply Online for 1421 Gramin Dak Sevaks Vacancies

പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് കേരളത്തിൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആകാം - Kerala Post Office GDS Recruitment 2021 - Apply Online for 1421 Gramin Dak Sevaks Vacancies

കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 1421 ഗ്രാമീണ ദക് സേവക് (GDS) ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് കേരള തപാൽ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണിത്. കേരള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജിഡിഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് 08 ന് ആരംഭിച്ചു.  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഏപ്രിൽ 7 ന് മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. 

കേരള തപാൽ സർക്കിൾ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ താഴെ എല്ലാ വിശദംശങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. താഴെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

Type Of OrganizationCentral Govt
Total Vacancies1421
Post NameGramin Dak Sevak (GDS)
Salary10,000-14,500
LocationAll Over Kerala

തസ്തികയുടെ വിവരങ്ങൾ :-

 • ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ 
 • അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് :-

EWS167
OBC297
PWD-A11
PWD-B22
PWD-C19
PWD-DE2
SC105
ST14
UR784
TOTAL1421

പ്രായ പരിധി :-

 • 18 - 40 
 • വ്യക്തമായ രേഖകൾക്ക് വിധേയമായി സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായ ഇളവ് നൽകും. ജിഡിഎസ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പ്രായം 18 - 40 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം. വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പ്രായ പരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദനീയമാണ്.

ശമ്പള വിവരങ്ങൾ :- 

( TRCA ) - Time Related Continuity Allowance

CATEGORYMinimum TRCA for 4 Hours/Level 1 in TRCA SlabMinimum TRCA for 5 hours/Level 2 in TRCA slab
BPMRS 12,000/-RS 14,500/-
ABPM/DAK DEVAKRs 10,000/-Rs 12,000/-

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :-

 • ഇന്ത്യ സർക്കാർ/ കേരള സർക്കാറുകൾ/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത  സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ്, പ്രാദേശിക ഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയിൽ പാസായ മാർക്ക് ഉള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അംഗീകൃത എല്ലാ ഗ്രാമി ഡാക്ക് സേവകർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നിർബന്ധമാണ്
 • സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യുളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥി കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം.
 • കേന്ദ്ര സർക്കാർ/ സംസ്ഥാന സർക്കാർ/ സർവ്വകലാശാലകൾ/ ബോർഡുകൾ/ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 60 ദിവസത്തെ കാലാവധിയുള്ള പരിശീലന കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.  മെട്രിക്കുലേഷനിലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടില്ല.
 • എല്ലാ ജി‌ഡി‌എസ് തസ്തികകൾ‌ക്കും സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു മുൻ‌വ്യവസ്ഥയാണ്. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സ്കൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവായി കണക്കാക്കാം. 
അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ :- 

കേരള തപാൽ സർക്കിളിലെ 1421 ഗ്രാമിൻ ദക് സേവക് (GDS) ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുവർ അപേക്ഷകർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡ് വഴി അപേക്ഷ ഫീ അടക്കണം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി പേയ്മെന്റ് ഓൺലൈനായി നൽകണം. സമർപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരസിച്ച അപേക്ഷകർ അടച്ച അപേക്ഷ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കില്ല. 

 • UR/ OBC/ EWS MALE/ TRANS-MAN = 100
 • ALL SC/ ST AND ALL FEMALE / TRANS- WOMENT = NIL

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ :-

 • ഓൺലൈൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നടത്തും.
 • മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ മാർക്കും ഗ്രേഡും ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർക്ക് വെച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കണം.  ഗ്രേഡുമായി അപേക്ഷിച്ചാൽ അപേക്ഷ അയോഗ്യനാകും.
 • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വെയ്‌റ്റേജ് നൽകില്ല. അംഗീകൃത ബോർഡുകളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് മാത്രമാണ് മാനദണ്ഡം.
 • ഗ്രേഡുകളും പോയിന്റും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിനെ 100 മായി ഗുണന ഘടകമായി മാർക്കുകൾ കണക്കാക്കും.

എങ്ങനെ അപേക്ഷ സർപ്പിക്കാം :-

 ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയൊള്ളു. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അവസാന തിയതിക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. 

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം വായിച്ച്         മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം 
      അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

OFFICIAL NOTIFICATIONClick Here
APPLY NOWClick Here
OFFICIAL WEBSITEClick Here
JOIN OUR WHATSAPP GROUPJOIN NOW

Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements