പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നോ? പരിഹാരം ഉണ്ട്! ഈ ആപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ കാണിക്കും!!

പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നോ? പരിഹാരം ഉണ്ട്! ഈ ആപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ കാണിക്കും!!

നാം അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവ മറക്കാതിരിക്കാൻ എഴുതി വെക്കും. ഇന്ന് മൊബൈലുകൾ വന്നതോടെ എഴുത്തുകൾ മൊബൈൽ നോട്ട് ആപ്പുകളിലായി. പക്ഷേ എങ്കിലും അവയും മറക്കും! ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമാണ് ഈ ആപ്പ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഏത് സമയം ഫോൺ എടുത്താലും എഴുതി വെച്ചത് കാണും.!

അഥവാ ഈ അപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ ചേർത്ത കുറിപ്പുകൾ അറിയിപ്പ് ബാറിൽ കാണിക്കുകയും സ്റ്റിക്കി ആകുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനർത്ഥം അവ പൊതുവായ അറിയിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വൈപ്പുചെയ്യാനാകില്ല എന്നാണ്. പിൻ ചെയ്‌ത അറിയിപ്പുകൾ അടിയന്തിരവും മറക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നതുമായ ടാസ്‌ക്കുകളെ നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പരീക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയവ.
അപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ താഴെയുള്ള ഡൌൺലോഡ് ആപ്പ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.
Download App

നോട്ട്പിൻ മറ്റ് Note app ൽ നിന്നും remainder അപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Remainder അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒരു അറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് അലാറം അയയ്‌ക്കുന്നു, അതിലേക്ക് ഒരു ഉപയോക്താവ് കൂടുതലും നിരസിക്കുകയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ലഭിച്ചിട്ടും കുറച്ച് മിനിറ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നിരസിച്ചതിനുശേഷം അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കുറിപ്പുകളോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളോ അറിയിപ്പുകളായി പിൻ ചെയ്യാൻ നോട്ട്പിൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അൺലോക്കുചെയ്യുമ്പോഴോ അറിയിപ്പ് പാനൽ താഴേക്ക് സ്വൈപ്പുചെയ്യുമ്പോഴോ ഇത് നിങ്ങളെ നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
Previous Post Next Post