മികച്ച ഡയറി ആപ്പ്

മികച്ച ഡയറി ആപ്പ്

എസ്എസ്എഫ് കേരള ഐടി സെൽ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്ന നൂതന ഉൽ‌പാദനക്ഷമത അപ്ലിക്കേഷനാണ് റിസാല ഡയറി.  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അളവിലുള്ള പൂർണതയും ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയും നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്.

 ഇത് നിങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇവന്റുകൾ കാര്യക്ഷമമായി അടയാളപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ടാസ്‌ക്കുകൾ ചേർക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുൻ‌ഗണന നൽകാനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറിപ്പുകളും ദ്രുതഗതിയിൽ എഴുതാനും സമയബന്ധിതമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ലളിതമായ അറിയിപ്പുകളും നൽകുന്നു.
 ഇവയെല്ലാം ലളിതവും മനോഹരവുമായ ഇന്റർഫേസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.  പ്രൊഫഷണലുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, കൂടുതൽ ഉൽ‌പാദനപരമായ ജീവിതം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആരുടെയും ആവശ്യം ഇത് തികച്ചും നിറവേറ്റുന്നു.
 അവശ്യ കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിവരങ്ങളും അപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്, അതിനാൽ ശരിയായ വ്യക്തികളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടതില്ല.
Previous Post Next Post

 ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆