ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവ് ആണോ? നിങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ള സിം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താം.ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഈ ആപ്പിലൂടെ

ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവ് ആണോ? നിങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ള സിം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താം.ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഈ ആപ്പിലൂടെ

ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യം ആണല്ലൊ.പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലും വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ മിക്ക പ്രൊവൈഡർമാരും വൻ സ്പീഡ് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നെങ്കികും പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്പീഡ് വളരെ കുറവ് ആണ്.പലപ്പോഴും നാം റീച്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ/ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രൊവൈഡറുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്.അതിന് പരിഹാരം ആണ് ഈ ആപ്പ്. Telecom Regulator Authority of India എന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥപനം ആണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ വേഗത അനുഭവം അളക്കാൻ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ഫലങ്ങൾ TRAI ലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഉപകരണവും സ്ഥാനവും സഹിതം കവറേജ്, ഡാറ്റ വേഗത, മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  അപ്ലിക്കേഷൻ വ്യക്തിഗത ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങളൊന്നും അയയ്‌ക്കുന്നില്ല.  എല്ലാ ഫലങ്ങളും അജ്ഞാതമായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു.  ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ അനുഭവത്തിന്റെ TRAI വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, TRAI ലേക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കുന്നത് ഒരു പരാതിയല്ല.  മോശം അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് സേവന ദാതാക്കളിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements