ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ട: Ms office, PowerPoint, Excel, spreadsheet തുടങ്ങി എല്ലാ വർക്കുകളും മൊബൈലിൽ ചെയ്യാം

ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ട: Ms office, PowerPoint, Excel, spreadsheet തുടങ്ങി എല്ലാ വർക്കുകളും മൊബൈലിൽ ചെയ്യാം

ഇന്ന് മിക്ക കാര്യങ്ങളും സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അത്യാവശ്യം ആയി വരുന്നു.Ms word,PowerPoint, spreadsheet തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ,പവർപോയിന്റ്,സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.
ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുക'Download App' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
നിങ്ങൾക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഷെയർ ചെയ്തു അറിയിക്കുക.ഞങ്ങളുടെ വാട്ട്സപ്പ് ഗ്രൂപിൽ അംഗമാവുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements