ആരു വിളിച്ചാലും അവരുടെ പേര് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണും!

ആരു വിളിച്ചാലും അവരുടെ പേര് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണും!

»ഇന്റർനെറ്റ് വേണ്ട! കെജി മുതൽ പ്ലസ്ടു വരെയുള്ള പഠനം ഈ ആപ്പ് വഴി

ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു മികച്ച "സ്പാം കോളുകൾ തടയൽ"&"കോളർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ" അപ്ലിക്കേഷനാണ്.  ഈ ആപ്ല് ഉപയോഗിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കോളുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

- നിങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റുകളിൽ‌ ഇല്ലാത്ത നമ്പറുകളിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങൾ‌ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോളുകൾ‌ തിരിച്ചറിയാൻ‌ കഴിയും
- നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനാവശ്യ കോൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൽക്ഷണം  അലേർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ റോബോകോളുകൾ, ടെലിമാർക്കറ്റർമാർ, സ്‌കാം കോളുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും.

»ഇത്തരം ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയുക

കോളുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക

നാവശ്യ കോളുകളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും.

അനാവശ്യ കോളുകൾ തടയുകയും ഈ കോളുകൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ  അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും.  ഈ ആപ്പ് അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ശക്തി നേടുന്നു.  അനാവശ്യ കോളുകളിൽ നിന്ന് "സ്പാം പരിരക്ഷണം" സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യാന്ത്രികമായി പരിരക്ഷിക്കാനാകും.
Download App
കോളർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ
നിങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്രേരിതമായി തിരിച്ചറിയാൻ ഈ അപ്പ് വഴി സാധിക്കും.

»കടങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ ഈ ആപ്പ് മതി

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements