🔹ഓരോ ക്ലാസിനെയും വിഷയത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേര്‍തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
🔹SKIMVB ന്‍റെ ഹാജര്‍ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് 


 🅜🅐🅓🅡🅐🅢🅐 🅐🅟🅟 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
എല്ലാവര്ക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക