പേര് നൽകൂ സമ്മാനം നേടൂ

പേര് നൽകൂ സമ്മാനം നേടൂ


ഭക്ഷ്യ വിതരണത്തിനായുള്ള കേരള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന്റെ (KHRA) ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നവംബർ അവസാനത്തോടെ സമാരംഭിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി പാർസൽ ബുക്കിംഗും ഡെലിവറിയും മാത്രം. ഹോട്ടൽ റൂം ബുക്കിംഗും റെസ്റ്റോറന്റ് ടേബിൾ ബുക്കിംഗും ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് മാന്ദ്യത്തിലായ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് മേഖലയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം


Its Executive Committee is a potent combination of the commitment of hotel owners on one hand and hard-core professionalism of hotel managers on the other. From Industry veterans to budding hoteliers, the committee is charged with experience and fresh ideas in its determination to shape a bright future for the Hotel Industry in Kerala.

FOR SUGGEST NAME CLICK HERE

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements