Cheap international calls

Cheap international calls

ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ളവർ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്.കാരണം അവിടുത്തെ കോൾ റേറ്റ് തന്നെ.അവിടെ സൗജന്യ ജിയോ ഇല്ല.അപ്പോൾ പലരും പല വിപിഎൻ ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ചില ആപ്പുകൾ വഴി വിളിക്കും. എങ്കിൽ ഇതാ വളരെ ചെറിയ റേറ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കോളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പ്.
ആപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ക്ലിക്ക്


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements