ഇനി പറ്റിക്കൽ നടക്കില്ല! ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മതി,ലൊക്കേഷൻ കണ്ട് പിടിക്കാം!

ഇനി പറ്റിക്കൽ നടക്കില്ല! ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മതി,ലൊക്കേഷൻ കണ്ട് പിടിക്കാം!

അജ്ഞാത നമ്പർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊ പരിചയക്കാരൊ ആവാം.അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ നമ്പറിന്റെ ഉടമയുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ എന്നതാണ്.അത് അറിയാൻ വഴി ഉണ്ട്.ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.
Ip Location
Simple and easy-to-use geolocation app that displays the location of an IP address on a map, together with additional useful data such as:
Also read>

■ External IP
■ ISP
■ Pinned location on Map
■ Latitude and Longitude
■ Timezone
■ Continent
■ Country code
■ Country
■ Region
■ City
■ Zip code
Download App1 : Click
Ip Logger
IPLOGGER FREE App is a handy tool for managing your links that you share on social networks. It shortens URL’s and makes them simpler to store and share. With IPLOGGER FREE App you can access full logs and statistics for all clicks on your links, which were shortened with the app or on the website iplogger.com.
Download app 2 : Click

ഈ അറിവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലൊ

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements