പ്ലസ്‌ടു ഉള്ളവർക്കു എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാം

പ്ലസ്‌ടു ഉള്ളവർക്കു എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാം

ഐ .ജി .ഐ .ഏവിയേഷൻ സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ വിശദമായ പരസ്യത്തിലൂടെ പോകണം. വിശദമായ പരസ്യത്തിലെ സീറ്റിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അവശ്യ യോഗ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടരുക. അല്ലാത്തപക്ഷം, സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ (കൾ) ശരിയായി നിരസിക്കപ്പെടും.


തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് അപേക്ഷാ ഫോം നിരസിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ അപേക്ഷകർ അവരുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഓൺ‌ലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പൂരിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ സംരക്ഷിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മാറ്റാനോ എഡിറ്റുചെയ്യാനോ കഴിയില്ല
അപേക്ഷകർ അവരുടെ ശരിയായതും സജീവവുമായ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ വിലാസവും ഓൺ‌ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഏതെങ്കിലും കത്തിടപാടുകൾ കമ്പനി മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വഴി മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ. പതിവ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് റഫർ ചെയ്യാനും അപേക്ഷകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഒരൊറ്റ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം മാത്രം സമർപ്പിക്കാൻ അപേക്ഷകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പരീക്ഷാ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും സ്ഥാനാർത്ഥി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് നിരസിച്ചതായി കണക്കാക്കുകയും അപേക്ഷകൻ ഒരു പുതിയ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയും വേണം.

350 രൂപ പരീക്ഷാ ഫീസ് ബാധകമാണ്. ഒരിക്കൽ അടച്ച ഫീസ് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മടക്കിനൽകില്ല
  • അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ പ്രിന്റ outs ട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസിലേക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.
  • സാഹചര്യം ആവശ്യമെങ്കിൽ കേന്ദ്രങ്ങളെ അവരുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ മാറ്റാനുള്ള അവകാശം ഐ‌ജി‌ഐ ഏവിയേഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
  •  ഐ‌ജി‌ഐ ഏവിയേഷൻ

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements