ഖത്തറിലുള്ളവർക്ക് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കിടിലൻ ആപ്പ്;50% വരെ ഓഫർ

ഖത്തറിലുള്ളവർക്ക് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കിടിലൻ ആപ്പ്;50% വരെ ഓഫർനാം നിത്യവും കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അടക്കം എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കുന്നു.നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമായി നിരവധി ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പുകളാണ് ഇന്നുള്ളത്.
ഖത്തറിലുള്ളവർക്ക് മികച്ച ഫുഡ്  ഡെലിവറി സേവനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച ആപ്പ് ആണ് ഇത്.ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പഴയ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡിസൈനിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും ഫാസ്റ്റ് ഉള്ളതുമായിരിക്കുന്നു.

Post a Comment

Thank you

Previous Post Next Post