ഫോട്ടോയ്ക്ക് അടിപൊളി ഇഫക്റ്റ് നൽകാം | കിടിലൻ ആപ്പ്

ഫോട്ടോയ്ക്ക് അടിപൊളി ഇഫക്റ്റ് നൽകാം | കിടിലൻ ആപ്പ്

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് സ്പൈറൽ എഫക്ട് നൽകി‌ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഭംഗി ആക്കാൻ ഈ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും.
കൂടാതെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ അപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.
Previous Post Next Post

ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆