What is Next after SSLC?

What is Next after SSLC?

എസ് എസ് എൽ സി ക്ക് ശേഷം ഇനി എന്ത് എന്ന് എന്നാണ് പലരും ആലോചിക്കുന്നത്.ഞാൻ എന്ത് എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്താവരെ നിങ്ങൾ'എന്ത് എടുത്താൽ എന്ത് ആവും' എന്ന് ഈ ആപ്പ് കാണിച്ച് തരുന്നു.
ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ്
 

Post a Comment

Previous Post Next Post

READ MUST: ഏത് ജോലിക്കും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് CV തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👉 DOWNLOAD CV MAKER APP